Geum L.

Nejlikrötter

Beskrivning. Fleråriga, håriga örter. Stjälkar upprätta. Blad trefingrade till treflikiga eller parflikiga, basalblad parflikiga till parbladiga med stort uddblad eller ändflik. Blommor tvåkönade, ensamma eller i fåblommiga knippen i grenspetsarna. Foder med ytterfoder, foderblad fem. Kronblad fem, gula eller blekt rosa. Ståndare och stift talrika. Frukt en enfröig nöt med långt spröt som är böjt i spetsen, med ett ganska länge kvarsittande stift.
Kromosomtal: 2n=42.

Etymologi. Släktnamnet Geum användes redan av Plinius som ett växtnamn.

Släktet har ett fyrtiotal arter varav fem förekommer i Sverige. De två vanligaste är humleblomster (G. rivale) som har hängande blommor med rödbrunt foder och blekrosa kronblad, och nejlikrot (G. urbanum) som har upprätta gula blommor. De tre likaså gulblommiga arterna, amerikansk nejlikrot (G. macrophyllum), rysk nejlikrot (G. aleppicum) och sträv nejlikrot (G. hispidum), är sällsynta.
Flera arter och hybrider odlas som prydnadsväxter, till exempel kungsnejlikrot (G. x balcanum), röd nejlikrot (G. coccineum), bergnejlikrot (G. montanum) och hybridnejlikrot (G. x cultorum).

Familj: Rosaceae

Arter:
amerikansk nejlikrot (G. macrophyllum)
humleblomster (G. rivale)
nejlikrot (G. urbanum)
rysk nejlikrot (G. aleppicum)
sträv nejlikrot (G. hispidum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/geum/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg