Humleblomster

Geum rivale L.

Svenska synonym: vanligt humleblomster (var. rivale), stort humleblomster (var. subalpinum)

Enghumleblom Eng-Nellikerod Ojakellukka Fjalldalafífill Water Avens Bach-Nelkenwurz

Humleblomster, blomma

Beskrivning. Humleblomster är en flerårig, mjukt hårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälken är upprätt med lutande topp, stjälkbladen är trefingrade och basalbladen är parflikiga med ett stort uddblad. Humleblomster blommar från maj till juli. Blommans foder är rödbrunt och kronbladen är först gulvita senare blekt rosafärgade med mörkare ådror. Humleblomster Blomstjälkarna sträcker sig när den går i frukt och blir då helt upprätta. Ibland kan man hitta humleblomster med stora, dubbla, missbildade blommor och bladlika foder som ibland även har en ny blomma framväxande ur den första. Frukterna är mjukt håriga. Varieteten stort humleblomster (var. subalpinum (Neuman) Selander) skiljer sig från vanligt humleblomster (var. rivale) genom djupare tandade blad.
Blad av humleblomster Humleblomster är lätt att känna igen på sina hängande, brunröda, något klocklika blommor och upptill brunaktiga stjälkar. Den kan inte förväxlas med de andra arterna i släktet nejlikrötter (Geum) som alla har upprätta gula blommor med utbredda foder och kronblad, samt strävhåriga frukter. Den kan dock bilda hybrider med nejlikrot (G. urbanum).

Frukter av humleblomster

Utbredning. Humleblomster är vanlig i nästan hela landet. Den växer på fuktiga ställen, till exempel i fuktängar och kärrkanter. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet rivale kommer av latinets rivus (bäck) och syftar på att arten växer på fuktig mark.

Familj: Rosaceae
Släkte: Geum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Den bekante engelske botanisten SMITH var särdeles intagen i denna växt. De veckade bladens mörka grönska mot stjelkens och blomfodrets rödbruna färg och den egendomligt skära färgen hos kronbladen jemte blommornas behagligt lutande ställning, gör den, säger han, till 'one of the most picturesque of our native plants'."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/geum/geumriv.html
Senaste uppdatering: 17 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg