Amerikansk nejlikrot

Geum macrophyllum Willd.

Amerikahumleblom Amerikansk Nellikerod Japaninkellukka Large-leaved Avens

Beskrivning. Amerikansk nejlikrot är en flerårig, mjukt hårig ört som kan bli upp till en meter hög. Stjälken är upprätt och har ganska stora, treflikade blad. Basalbladen är parflikiga med en mycket stor, cirka en decimeter bred, rundad ändflik. Amerikansk nejlikrot blommar i juli-augusti med gula blommor som sitter på ganska korta skaft. Blommornas kronblad är nästan centimeterlånga. Fruktsamlingen består av ungefär 250 frukter.
Amerikansk nejlikrot kan förväxlas med de andra gulblommiga arterna i släktet, såväl rysk nejlikrot (G. aleppicum) som sträv nejlikrot (G. hispidum) är dock strävt håriga, medan nejlikrot (G. urbanum) skiljs genom basalbladens smalare ändflik, mindre blommor, samt betydligt färre frukter i fruktsamlingen.

Utbredning. Amerikansk nejlikrot förekommer lokalt i bland annat Stockholm och Göteborg, men är även funnen på andra platser. Arten kommer ursprungligen ifrån Nordamerika och nordöstra Asien. Första fynduppgift är från Lidingö, Uppland där den hittades förvildad av Karl Johansson år 1923, fyndet publicerades 1929 av Almquist (Hylander 1971). I Naturhistoriska riksmuseets samlingar finns tre ark insamlade av Karl Johansson på Lidingö under sommaren och hösten 1923, ett av dem visas i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet macrophyllum betyder 'med stora blad' och kommer av grekiskans makros (stor) och fyllon (blad).

Familj: Rosaceae
Släkte: Geum

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/geum/geummac.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg