Rysk nejlikrot

Geum aleppicum Jacq.

Vetenskapliga synonym: G. strictum Aiton

Russhumleblom Russisk Nellikerod Idänkellukka

Beskrivning. Rysk nejlikrot är en flerårig, sällsynt ört som liknar nejlikrot (G. urbanum) och som kan bli upp till nio decimeter hög. Den är ofta grov och stjälkarna har styva gula hår, blomskaften är upprätta. Basalbladens ändflik är vanligen treflikad och stiplerna är två till tre centimeter långa. Stjälkbladen är trefingrade eller djupt treflikade. Rysk nejlikrot blommar från juli till september. Blommorna är gula och har utbredda kronblad som vanligen är nästan en centimeter långa. Fruktsamlingen är något utdragen och har oftast omkring 200 långsmala frukter.
Rysk nejlikrot kan förväxlas med de tre andra gulblommiga arterna i släktet, amerikansk nejlikrot (G. macrophyllum) och nejlikrot (G. urbanum) är dock mjukt håriga, och sträv nejlikrot (G. hispidum) har parflikade övre stjälkblad.

Utbredning. Rysk nejlikrot är en östeuropeisk och asiatisk art som sällsynt förekommer förvildad på ruderatmark. Första fynduppgift är från Frescati i Stockholm där den enligt Rudolf Florin växte mellan åren 1909-1911, fyndet publicerades år 1914 (Hylander 1971). Exemplar insamlade av Florin i en vägkant i Frescati år 1911 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och visas i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet aleppicum betyder 'från Aleppo' i Syrien.

Familj: Rosaceae
Släkte: Geum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/geum/geumale.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg