Backsmultron

Fragaria viridis L.

Vetenskapliga synonym: F. collina Ehrh.
Svenska synonym: hattbär, nejkon

Nakkebær Bakke-Jordbær Karvamansikka Knackelbeere

Backsmultron Beskrivning. Backsmultron är en flerårig ört som kan bli nästan två decimeter hög och som har korta utlöpare eller inga utlöpare. Bladen är trefingrade och silverglänsande på undersidan, småbladen har sågade kanter och den den översta tanden på det mittersta småbladet är mindre än de vid sidan. Backsmultron blommar i maj-juni med vita blommor. Blommorna är vanligen tvåkönade men enkönade blommor förekommer ibland. Backsmultron Blomstjälkarna har utspärrade eller uppåtrikatde hår. Skenfrukten är hårt fastsittande med tilltryckta foderblad och är ofta grönaktig också som mogen, med något nersänkta nötter.
Backsmultron är mycket lik smultron (F. vesca) till Backsmultron växten, men de åtskiljs lätt på skenfrukternas utseende. Smultronets skenfrukter är röda, har utstående foderblad, ej insänkta nötter, samt lossnar lätt. Även bladen uppvisar skillnader i det att hos smultron är oftast den översta tanden på det mittersta småbladet lite större än de bredvid. Hybrider mellan backsmultron och smultron kan förekomma där arterna växer tillsammans.

Backsmultron

Utbredning. Backsmultron förekommer i södra och mellersta Sverige, men är vanlig bara på Öland och Gotland. Den växer på öppna, varma och soliga backar och ängar, ofta på kalkrika jordar. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck i Catalogus Plantarum, år 1658 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet viridis (grön) syftar på att skenfrukten ofta är något grönaktig.

Familj: Rosaceae
Släkte: Fragaria

Norden
Norra halvklotet
Mat och krydda
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/fraga/fragvir.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg