Filipendula Mill.

Älggräs

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk upprätt, enkel eller grenig upptill, ibland fåbladig. Blad strödda, parbladiga, stipler stora. Basalblad med få eller många småblad, med ett flertal små bladflikar mellan småbladen. Blommor tvåkönade, i knippen i greniga klase- eller kvastlika samlingar. Foder utan ytterfoder. Kronblad fem eller sex, gräddfärgade. Ståndare talrika. Frukt en nöt. Nötter omkring tio, kala eller håriga, raka eller något spiralvridna, med läderartad vägg.
Kromosomtal: 2n=14 (brudbröd), 2n=14, 16, 24 (älggräs).

Etymologi. Släktnamnet Filipendula kommer av latinets filum (tråd) och pendulus (hängande), namnet syftar på rotknölarna hos brudbröd som 'hänger på trådar'.

Släktet har tio arter, i Sverige förekommer de två arterna brudbröd (F. vulgaris) och älggräs (F. ulmaria).
Några få andra arter odlas som prydnadsväxter, som jätteälggräs (F. kamtschatica) och de båda rosablommande arterna japanskt älggräs (F. purpurea) och amerikanskt älggräs (F. rubra).

Familj: Rosaceae

Arter:
brudbröd (F. vulgaris)
älggräs (F. ulmaria)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/filip/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg