Bestämningsnyckel

Filipendula Mill. - Älggräs

1. Medelstor ört, upp till fem decimeter hög. Blad finflikiga. Stjälk nästan bladlös. Kronblad sex. Frukter håriga, ej spiralvridna.
---brudbröd (F. vulgaris)
1. Högväxt ört, upp till en och en halv meter hög. Blad bredflikiga. Stjälk mångbladig. Kronblad fem. Frukter kala, spiralvridna.
---älggräs (F. ulmaria)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/filip/nyckel.html
Senaste uppdatering: 30 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg