Brudbröd

Filipendula vulgaris Moench

Vetenskapliga synonym: F. hexapetala Gilib., Spiraea filipendula L.
Svenska synonym: galtört

Knollmjødurt Knoldet Mjødurt Sikoangervo Dropwort Kleines Mädesüß

Brudbröd

Beskrivning. Brudbröd är en medelstor ört som kan bli upp till fem decimeter hög. Stjälken är upprätt och nästan bladlös. De flesta bladen är samlade i en rosett vid marken och är parflikiga med många likstora, sågtandade småblad. Brudbröd blommar från maj till juli med gräddvita blommor som sitter i en yvig, oregelbundet grenig samling i spetsen av stjälken. Blomknopparna är klotrunda, ofta lite rödlätta, och doftar starkt av metylsalicylat (ett ämne som ibland ingår i tuggummi) om man krossar dem. Blommorna har sex kronblad. De små frukterna är håriga och nästan en halv centimeter långa. Rötterna har knölformade förtjockningar.
Brudbröd Brudbröd känns igen på sina gräddvita blommor som sitter i en yvig oregelbundet grenig samling i spetsen av den nästan bladlösa stjälken. Den liknar älggräs(F. ulmaria), men den senare är högre med mångbladig stjälk, få stora breda bladpar, blommor med fem kronblad, samt kala, något spiralvridna frukter.

Utbredning. Brudbröd är vanlig Götaland och Svealand, Blomknoppar men förekommer också sällsynt längre norrut. Den är en torrmarksväxt som växer i torra och soliga backar, gärna på kalkmarker. Första fynduppgift publicerades i Rudbeck Catalogus Plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Brudbröd Användning. Rotknölarna har använts till nödbröd, grisar uppges också vara mycket förtjusta i rotknölarna vilket givit upphov till många lokala namn som galtört, soknappar etc. Brudbröd odlas också som rabattväxt, speciellt en form med dubbla blommor är vanlig i odling.

Brudbröd i frukt Etymologi. Artnamnet vulgaris kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig. Brudbröd omtalas redan av Linné som ett uppländskt namn på arten.

Familj: Rosaceae
Släkte: Filipendula

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Brudbröd, på torra ställen. a. Af rötterne malne til mjöl, kan bröd bakas: äro begärlige för swin, som derföre upgrafwa ängar: blommorne wisa sig wid sommar-solståndet, lukta wäl och gifwa god smak åt mjölk, hwaruti de kokas: röres ej af hästar."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom av C. F. Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/filip/filivul.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg