Bestämningsnyckel

Crataegus L. - Hagtornar

1. Blad små till medelstora, ofta djupt flikiga. Tornar en till två centimeter långa. Stift ett eller två.
---2
1. Blad stora, grunt flikiga. Tornar över fyra centimeter långa. Stift fyra eller fem.
---kanadahagtorn (C. flabellata)

2. Blommor med två eller tre stift. Blad grunt treflikiga, flikar trubbiga.
---rundhagtorn (C. laevigata)
2. Blommor med ett stift. Blad djupt treflikiga, flikar spetsiga.
---3

3. Blad med nästan helbräddad kant, med endast ett fåtal tänder i bladflikarnas övre del. Stipler på kortskotten helbräddade.
---trubbhagtorn (C. monogyna)
3. Blad med sågad kant längs nästan hela kanten. Stipler sågtandade även på kortskotten.
---spetshagtorn (C. rhipidophylla)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/crata/nyckel.html
Senaste uppdatering: 20 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg