Trubbhagtorn

Crataegus monogyna Jacq.

Vanleg hagtorn Engriflet Hvidtjørn Tylppäliuskaorapihlaja Hawthorn Eingriffeliger Weißdorn

Trubbhagtorn Beskrivning. Trubbhagtorn är en stor tornig buske eller ett träd som kan bli upp till åtta meter högt. Bladen är spetsigt treflikiga med nästan helbräddad bladkant som endast har ett fåtal tänder i bladflikarnas övre del. Stiplerna är helbräddade. Trubbhagtorn blommar i maj-juni, blommorna är vita och har bara ett stift. Frukterna är elliptiska och innehåller en sten.
Trubbhagtorn är mycket lik spetshagtorn (C. rhipidophylla) och är ofta svår att skilja från denna. Hos spetshagtorn är bladkanten dock sågad nästan hela vägen till basen och stiplerna är sågade. Den tredje arten, rundhagtorn (C. laevigata), skiljs lätt genom rundflikiga blad och blommor med två stift.

Trubbhagtorn

Utbredning. Trubbhagtorn förekommer från Skåne till Uppland, men är vanligast längst i söder. Den växer i skogsbryn, lundar och hagmarker. Första fynduppgift publicerades år 1792 (Nordstedt 1920).

Användning. Se släktet hagtornar (Crataegus).

Etymologi. Artnamnet monogyna kommer av grekiskans monos (en) och gyne (kvinna) och syftar på att blommorna har ett stift.

Familj: Rosaceae
Släkte: Crataegus

Norden
Norra halvklotet
Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/crata/cratmon.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg