Kanadahagtorn

Crataegus flabellata (Spach) K. Koch

Vetenskapliga synonym: C. coccinea auct., C. intricata auct.; C. grayana Eggl. (var. grayana)
Svenska synonym: bredhagtorn (var. flabellata), häckhagtorn, amerikansk hagtorn (var. grayana)

Aitaorapihlaja

Kanadahagtorn

Beskrivning. Kanadahagtorn är en buske eller litet träd som kan bli tre till fyra meter högt. Kvistarna har vassa tornar som inte sällan blir över fem centimeter långa. Bladen är större än hos någon av våra inhemska arter i släktet, de är grunt flikiga, spetsigt äggrunda och bredast nedom mitten, med dubbelsågad kant och spetsigt utdragna bladflikar. Bladundersidan är något hårig. Bladskaften är kala eller finhåriga och har små körtlar. Kanadahagtorn blommar i maj-juni, blommorna är vita och sitter i kvastlika samlingar. Ståndarna är tio till tjugo till antalet och har gula eller rödaktiga knappar. Stiften är smala och vanligen fyra eller fem. Frukten är mörkt röd med fyra eller fem stenar. Kanadahagtorn har två varieteter, varieteten kanadahagtorn (var. flabellata) har kala bladskaft, något bakböjda bladflikar, samt blommor med tio ståndare och gula ståndarknappar. Varieteten häckhagtorn (var. grayana (Eggl.) E. J. Palmer), som tidigare uppfattats som en egen art, har finhåriga bladskaft, framåtriktade bladflikar, samt omkring tjugo ståndare med rödaktiga ståndarknappar.
Kanadahagtorn känns igen på bladformen och de långa vassa tornarna. Den kan knappast förväxlas med någon annan art.

Utbredning. Kanadahagtorn är en odlad art som förekommer förvildad och naturaliserad i Sydsverige. Den är ganska vanlig och påträffas i skogsbryn, på tomter och skräpmark. Arten härstammar från Nordamerika. Första fynduppgift är eventuellt en uppgift som publicerades 1927 från Nyköping i Södermanland (Hylander 1971).

Användning. Kanadahagtorn odlas allmänt som häckväxt i parker och trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet flabellata kommer av latinets flabellum (solfjäder) och betyder solfjäderformad.

Familj: Rosaceae
Släkte: Crataegus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/crata/cratfla.html
Senaste uppdatering: 2 juli 2007
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg