Svartoxbär

Cotoneaster niger (Wahlb.) Fr.

Vetenskapliga synonym: C. melanocarpus auct.

Svartmispel Sort Dværgmispel

Beskrivning. Svartoxbär är en lövfällande buske med upprättväxande grenar. Den kan bli drygt två meter hög men är vanligen lägre. Unga kvistar är först filtludna men senare kala och glänsande brunröda. Bladen är två till åtta centimeter långa, brett elliptiska, rundtrubbiga med något insänkta nerver. Undersidan är filthårig, ovansidan matt och gleshårig men blir med tiden kal. Svartoxbär blommar i maj-juni, blommorna sitter fyra till åtta tillsammans i korta klaselika samlingar från bladvecken. Foderbladen är brett triangulära och har hårig kant. Kronbladen är mer eller mindre rosa. Frukten är rund och svart, som mogen blådaggig, och har vanligen två stenar.
Svartoxbär karaktäriseras av sina svarta frukter och undertill filtludna, ovan gleshåriga blad med något nedsänkta nerver. Den betydligt vanligare arten rött oxbär (C. integerrimus) har röda frukter och blad med kal ovansida.

Utbredning. Svartoxbär förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. Den växer på klippor och i bergbranter. Första fynduppgift är från Domsö och Varberg och publicerades 1820 (Nordstedt 1920).

Användning. Svartoxbär odlas ibland som prydnadsbuske.

Etymologi. Artnamnet niger betyder svart och syftar på fruktfärgen.

Familj: Rosaceae
Släkte: Cotoneaster

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 19998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/coton/cotonig.html
Senaste uppdatering: 10 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg