Bestämningsnyckel

Aphanes L. - Jungfrukammar

1. Stipler flikade till ungefär en tredjedel. Blomgyttringar något längre än stiplerna. Foder i frukt mer än två millimeter långt, med utstående foderflikar.
---jungfrukam (A. arvensis)
1. Stipler flikade ungefär till mitten. Blomgyttringar kortare än stiplerna. Foder i frukt upp till två millimeter långt, med hopstående foderflikar.
---småfruktig jungfrukam (A. australis)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/aphan//nyckel.html
Senaste uppdatering: 30 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg