Småfruktig jungfrukam

Aphanes australis Rydb.

Vetenskapliga synonym: Alchemilla microcarpa auct., Aphanes microcarpa auct., A. inexpectata W. Lippert

Dvergmarikåpe Småfrugtet Dværgløvefod Kääpiöpoimulehti Slender Parsley-piert Kleinfrüchtiger Acker-Frauenmantel

Beskrivning. Småfruktig jungfrukam är en liten, hårig, lågväxt, ettårig ört med oansenliga blommor. Stjälkarna är mycket späda, nedliggande till uppstigande och kan bli upp till en decimeter långa. Bladen är små, skaftade och djupt handflikiga. Stiplerna är flikade ungefär till mitten. Småfruktig jungfrukam blommar under hela sommaren, från maj till september. Blommorna är oansenliga och sitter i oskaftade gyttringar i bladvecken, blomgyttringarna är kortare än stiplerna. Frukten är en nöt som sitter innesluten i fodret. Fodret är upp till två millimeter långt och foderflikarna är hopstående.
Småfruktig jungfrukam är mycket lik jungfrukam (A. arvensis), men den senare har stipler som högst är flikade till en tredjedel, blommor med utstående foderflikar, blomgyttringar som är längre än stiplerna, samt större frukter.

Utbredning. Småfruktig jungfrukam är sällsynt och förekommer i södra Sverige, från Skåne till Östergötland. Den växer på sandig mark, i åkrar och på torrbackar. Första fynduppgift är från 1937 då dittills felidentifierade exemplar upptäcktes i Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Fyndet gjordes av Werner Rothmaler och publicerades i artikeln Om Aphanes microcarpa (Boiss. et. Reut.) Rothm., en hittills förbisedd svensk växt, och dess förhållande till A. arvensis (Svensk Botanisk Tidskrift 31, 1937).

Etymologi. Artnamnet australis betyder sydlig.

Familj: Rosaceae
Släkte: Aphanes

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/aphan/aphaaus.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg