Jungfrukam

Aphanes arvensis L.

Vetenskapliga synonym: Alchemilla aphanes Leers, A. arvensis (L.) Scop.

Åkermarikåpe Almindelig Dværgløvefod Peltopoimulehti Parsley-piert Gewöhnlicher Acker-Frauenmantel

Jungfrukam Beskrivning. Jungfrukam är en lågväxt, hårig, ettårig ört med oansenliga blommor. Stjälkarna är nedliggande eller uppstigande och som högst tjugo centimeter långa. Bladen är blågrönaktiga, små och djupt kamlikt handflikade, stiplerna är flikade till ungefär en tredjedel. Jungfrukam blommar under hela sommaren, från maj till september. Blommorna är mycket små och sitter i täta oskaftade gyttringar i bladvecken. Blomgyttringarna är något längre än stiplerna. Frukten är en nöt som sitter innesluten i fodret som är mer än två millimeter långt och har utstående foderflikar.
Jungfrukam har ett mycket speciellt utseende och kan endast förväxlas med småfruktig jungfrukam (A. australis), den senare skiljs genom mer djupt delade blad, stipler som är flikade till hälften, kortare blomgyttringar, samt kortare foder med hopstående foderflikar.

Jungfrukam

Utbredning. Jungfrukam är sällsynt och förekommer från Skåne till Östergötland. Den växer i åkrar och på sandiga torrbackar. Första fynduppgift är från Stenbrohult, Småland och publicerades år 1741 (Nordstedt 1920). Fyndet publicerades av Linné som skriver att "Wäxer i Smoland, wid Stenbrohults Kyrka uti sandacktig jord" (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741).

Etymologi. Artnamnet arvense kommer av latinets arvum (åker) och syftar på växtplatsen.

Familj: Rosaceae
Släkte: Aphanes

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Det är bladens nästan kammlika delning, som gifvit anledning till växtens benämning Åkerkamm eller stundom Jungfrukamm. För sin litenhet blef den länge förbisedd, och ännu i andra upplagan af Linnés Flora Suecica har den endast två växtställen: Stenbrohults kyrka och Lund."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/aphan/aphaarv.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg