Amelanchier Medik.

Häggmisplar

Beskrivning. Lövfällande buskar eller små träd. Grenar utan tornar. Blad strödda, enkla, elliptiska till äggrunda, med sågad kant, vanligen med vackra höstfärger; stipler avfallande. Blommor i klasar från bladiga kortskott, tvåkönade. Kronblad vita, ofta smala. Ståndare talrika. Stift fem. Fruktämne undersittande. Frukt rund, bärliknande, som mogen svartblå. Frön flera.
Kromosomtal: 2n=68 (häggmispel, svensk häggmispel).

Etymologi. Släktnamnet Amelanchier är ett växtnamn som användes av Matthias Lobelius 1576, möjligen med syftningen 'trädformad mispel'.

Släktet har 33 arter varav de flesta ursprungligen hör hemma i Nordamerika. Sex arter har påträffats i Sverige, de har förvildats från odling och flera av dem är nu helt naturaliserade. Fem arter betraktas som bofasta, de två vanligaste av dessa är häggmispel (A. spicata) och svensk häggmispel (A. confusa). Arten berghäggmispel (A. ovalis) har påträffas tillfälligt förvildad.

Familj: Rosaceae

Arter:
häggmispel (A. spicata)
kopparhäggmispel (A. laevis)
prakthäggmispel (A. lamarckii)
sen häggmispel (A. alnifolia)
svensk häggmispel (A. confusa)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/amela/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg