Bestämningsnyckel

Amelanchier Medik. - Häggmisplar

1. Kronblad ungefär dubbelt så långa som breda.
---2
1. Kronblad ungefär tre gånger så långa som breda.
---3

2. Blad med finsågad kant, unga blad gråludna. Frukt med snett uppåtriktade foderblad.
---häggmispel (A. spicata)
2. Blad med grovsågad kant, unga blad vanligen kala. Frukt med nedåtböjda foderblad.
---sen häggmispel (A. alnifolia)

3. Frukt tätt hårig i spetsen.
---svensk häggmispel (A. confusa)
3. Frukt gleshårig eller kal i spetsen.
---4

4. Bladskaft kala. Frukt med nedböjda foderblad.
---kopparhäggmispel (A. laevis)
4. Bladskaft håriga. Frukt med uppåtriktade foderblad.
---prakthäggmispel (A. lamarckii)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/amela/nyckel.html
Senaste uppdatering: 30 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg