Bildgalleri

Svensk häggmispel - Amelanchier confusa Hyl.


Blomknoppar

Vinterknoppar

Frukt

Höstfärg

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/amela/amelcon2.html
Senaste uppdatering: 18 augusti 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg