Svensk häggmispel

Amelanchier confusa Hyl.

Vetenskapliga synonym: A. canadensis auct., A. grandiflora auct.
Svenska synonym: kanadensisk häggmispel

Kanadensisk blåhegg Langstilket Bærmispel

Svensk häggmispel Beskrivning. Svensk häggmispel är en lövfällande buske eller litet träd som kan bli upp till fyra meter hög. Grenarna saknar tornar och bladen sitter strödda och är elliptiska till äggrunda med sågad kant. Svensk häggmispel blommar i maj-juni med vita blommor. Blommorna sitter i vanligen nickande klasar och har långa och smala kronblad som är omkring tre gånger så långa som breda. Den bärliknande blåsvarta frukten är tätt hårig i spetsen och har slutligen nedböjda foderblad.
Svensk häggmispel Svensk häggmispel förväxlas ofta med häggmispel (A. spicata), men den senare har kortare kronblad som vanligen bara är dubbelt så långa som breda och frukter med mer eller mindre uppåtriktade foderblad. Arterna kopparhäggmispel (A. laevis) och prakthäggmispel (A. lamarckii) har frukter som är gleshåriga eller kala i spetsen.

Svensk häggmispel

Utbredning. Svensk häggmispel förekommer förvildad och naturaliserad i södra och mellersta Sverige. Första fynduppgift är från Råsunda, Uppland och publicerades i Svensk Botanisk Tidskrift 1910 (Hylander 1971).

Användning. Svensk häggmispel odlas ibland som prydnadsbuske.

Etymologi. Artnamnet confusa kommer av latinets confusus (förväxlad).

Familj: Rosaceae
Släkte: Amelanchier

Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/amela/amelcon.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg