Tärnadaggkåpa

Alchemilla taernaënsis Hyl. ex Ericsson & S. Hellq.

Tärnamarikåpe

Beskrivning. Tärnadaggkåpa är en medelstor, flerårig ört med grov jordstam. Stjälkarna är upp uppstigande till upprätta och kan bli drygt tre decimeter höga. De har tilltryckt behåring nedtill men är kala i övre delen och i blomställningen. Bladskaften har tilltryckt behåring. Bladen är rent gröna, något glansiga, cirkelrunda med tydligt överlappande basflikar, kraftigt vågiga med nio ganska låga basflikar som har sexton till nitton grova kortspetsade tänder. Bladovansidan är nästan helt kal, men har tilltryckt behåring på undersidan av nerverna. Tärnadaggkåpa blommar i juli, blommorna är små, gulgröna och sitter i ganska täta gyttringar. Blombägare och blomskaft är kala.
Tärnadaggkåpa känns igen på tilltryckt stjälkbehåring som inte når blomställningen, cirkelrunda starkt vågiga blad med nästan kal ovansida och grova, kortspetsade bladtänder. Den liknar mest arten källdaggkåpa (A. glomerulans), men den senare har planare blad med jämnt hårig ovansida, samt öppen bladbas där de basala bladflikarna inte är överlappande.

Utbredning. Tärnadaggkåpa är sällsynt och bara känd från Lycksele Lappmark. Den växer i fuktig kulturpåverkad ängsmark, vägkanter och diken. Första fynduppgift. Arten beskrevs av Stefan Ericsson och Sven Hellqvist 1993 i uppsatsen Alchemilla taernaënsis, en ny daggkåpa från Lycksele lappmark (Svensk Botanisk Tidskrift 87: 5-14). Ett av typexemplaren finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar.

Etymologi. Artnamnet taernaënsis betyder 'från Tärnaby', varifrån den beskrevs.

Familj: Rosaceae
Släkte: Alchemilla

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/alche/alchtae.html
Senaste uppdatering: 17 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg