Valldaggkåpa

Alchemilla subglobosa C. G. Westerl.

Vetenskapliga synonym: A. strigulosa auct.

Vollmarikåpe Skrænt-Løvefod

Beskrivning. Valldaggkåpa är en medelstor, flerårig ört med grov jordstam. Stjälken kan bli drygt tre decimeter hög och har nedåtriktade hår långt upp i blomställningen. Bladen är mörkgröna, rundade, tjocka och starkt vågiga med tydligt överlappande basflikar. Bladskaften har nedåtriktad behåring liksom stjälken. Bladen har sju till nio rundade flikar med vardera femton till sjutton tänder. Valldaggkåpa blommar i maj-juni, blommorna är små och gulgröna och sitter i grenade, glesa gyttringar. Blomskaften är kala och blombägarna är också kala och har en påfallande rundad bas.
Valldaggkåpa liknar i behåring arten sarmatisk daggkåpa (A. sarmatica), men den senare har ljusgröna, svagt vågiga blad, samt smalare blombägare.

Utbredning. Valldaggkåpa är ganska vanlig i Mellansverige, från Västergötland till Jämtland, men förekommer sällsynt från Skåne till Torne Lappmark. Arten växer i ängar, vallar, vägkanter och liknande. Första fynduppgift publicerades 1907 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet subglobosa kommer av latinets sub- (nästan) och globus (klot), namnet syftar troligen på blombägarnas form.

Familj: Rosaceae
Släkte: Alchemilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/alche/alchsug.html
Senaste uppdatering: 17 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg