Ängsdaggkåpa

Alchemilla subcrenata Buser

Engmarikåpe Butlappet Løvefod Hakamaapoimulehti

Beskrivning. Ängsdaggkåpa är en medelstor flerårig ört med grov jordstam. Stjälken kan bli omkring en halv meter hög och har rakt utspärrad behåring ända upp till blomställningen. Vid basen omges skotten av brunaktiga bladslidor. Bladen är stora och ljusgröna med nästan sluten bladbas där de innersta bladflikarna ofta är uppåtriktade. Bladskivan är mer eller mindre tydligt vågig och har sju till nio rundade bladflikar utan skåror, var och en med omkring femton breda och ganska trubbiga tänder i kanten, ovansidan är gleshårig. Bladskaften har liksom stjälken utstående behåring. Ängsdaggkåpa blommar i maj-juni, blommorna är små och gulgröna med kala blombägare och blomskaft, blomställningen är grenig och vanligen kal.
Ängsdaggkåpa känns igen på den utstående behåringen, den kala blomställningen, samt de ljusgröna bladen med rundade grovtandade bladflikar och ihopstående bladbas med uppåtriktade flikar.

Utbredning. Ängsdaggkåpa är ganska sällsynt och förekommer från Närke till Torne Lappmark. Den växer på frisk eller något fuktig ängsmark, skogsbryn och vägkanter. Första fynduppgift publicerades 1893 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet subcrenata betyder 'nästan naggad' och kommer av latinets sub- (nästan) och crenatus (naggad).

Familj: Rosaceae
Släkte: Alchemilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/alche/alchsub.html
Senaste uppdatering: 14 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg