Stubbdaggkåpa

Alchemilla samuelssonii Rothm. ex S. E. Fröhner

Vetenskapliga synonym: A. obtusa auct.
Svenska synonym: trubbtandad daggkåpa

Stubbmarikåpe Tykbladet Løvefod Tylppähammaspoimulehti

Beskrivning. Stubbdaggkåpa är en medelstor, flerårig ört som kan bli omkring fyra decimeter hög och som har en grov jordstam. Stjälkarna är uppstigande till upprätta och har tilltryckt behåring upp till blomställningen. Bladskaften är liksom stjälkarna klädda av tilltryckt behåring. Bladen är tjocka, rundat njurlika, blåaktigt gröna med ljusare nervatur, de är kala på ovansidan och något håriga på undersidan. De nio till elva bladflikarna är breda och trubbiga med skåror och femton till nitton tänder där flikarnas uddtand är mycket mindre än sidotänderna. Stubbdaggkåpa blommar i maj-juni, blommorna är små, gulaktiga och sitter i tämligen täta gyttringar. Blombägare och blomskaft är kala.
Stubbdaggkåpa känns igen på den tilltryckta behåringen och de tjocka rundade bladen med mindre uddtand på bladflikarna.

Utbredning. Stubbdaggkåpa är sällsynt och bara känd från Östergötland, Södermanland och Uppland. Den växer i oftast i fuktängar och hagar.

Etymologi. Artnamnet samuelssonii hedrar den svenske botanisten, professorn vid Naturhistoriska riksmuseet, Gunnar Samuelsson (1885-1944) och betyder 'Samuelssons daggkåpa'.

Familj: Rosaceae
Släkte: Alchemilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/alche/alchsam.html
Senaste uppdatering: 17 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg