Hjuldaggkåpa

Alchemilla propinqua H. Lindb. ex Juz.

Hjulmarikåpe Hjulbladet Løvefod Pyöröpoimulehti

Beskrivning. Hjuldaggkåpa är en medelstor, flerårig ört med grov jordstam. Stjälkarna är greniga, håriga ända upp i blomställningen och har liksom bladskaften rakt utstående behåring. Bladen är rent gröna, nästan runda med ihopstående eller överlappande bladbas och sju till nio korta rundade bladflikar utan skåror mellan flikarna, varje bladflik har elva till femton tänder. Arten blommar i maj-juni, blommorna är små och gulgröna med tätt håriga blombägare och helt kala blomskaft.
Hjuldaggkåpa karaktäriseras av rent gröna blad med korta runda bladflikar och rakt utstående behåring på stjälken, samt av tätt håriga blombägare med kala blomskaft. Den liknar mest den mycket vanliga arten betesdaggkåpa (A. monticola) som dock har grågröna blad med något mer utdragna bladflikar som har skåror mellan sig och dessutom fler tänder i kanten av varje bladflik.

Utbredning. Hjuldaggkåpa är sällsynt men förekommer från Småland till Torne Lappmark. Arten växer på kulturmark såsom vallar, gräsmattor och vägkanter. Första fynduppgift är från Jämtland och publicerades 1938 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet propinqua kommer av latinets propinquus (närbesläktad) och betyder närstående, vilket syftar på likheten med andra daggkåpor (Alchemilla).

Familj: Rosaceae
Släkte: Alchemilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/alche/alchpro.html
Senaste uppdatering: 15 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg