Skarptandad daggkåpa

Alchemilla oxyodonta (Buser) C. G. Westerl.

Vetenskapliga synonym: A. acutidens auct.

Kvassmarikåpe Svensk Løvefod Silfurmaríukirtill

Beskrivning. Skarptandad daggkåpa är en flerårig ört som kan bli drygt tre decimeter hög och som har grov jordstam. Stjälkarna är uppstigande till upprätta och har tilltryckt behåring som når upp till blomställningen. Bladen är mörkgröna och kraftigt byggda, vågiga med kal eller svagt hårig ovansida. Bladformen är mer eller mindre cirkelrund med överlappande basala bladflikar. Vinkeln mellan bladens huvudnerver är ungefär 45 grader. Bladen har sju till nio breda bladflikar med otydliga mellanliggande skåror och flikar som vardera har femton till nitton raka vassa tänder. Skarptandad daggkåpa blommar i maj-juni, blommorna är små, gulgröna och sitter samlade i små greniga gyttringar. Blombägare och blomskaft är kala.
Skarptandad daggkåpa karaktäriseras av tilltryckt behåring på stjälkar och bladskaft, nästan cirkelrunda blad med vassa bladtänder, samt en 45 graders vinkel mellan bladens huvudnerver.

Utbredning. Skarptandad daggkåpa är sällsynt och förekommer i ett ganska begränsat område från Medelpad till Jämtland. Den växer i ängar, skogsbryn, gräsmattor, fuktiga snår, ängsbjörkskogar och vid bäckar.

Etymologi. Artnamnet oxyodonta kommer av grekiskans oxys (vass) och odous (tand) och betyder vasstandad, vilket syftar på bladtänderna.

Familj: Rosaceae
Släkte: Alchemilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/alche/alchoxy.html
Senaste uppdatering: 17 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg