Betesdaggkåpa

Alchemilla monticola Opiz

Vetenskapliga synonym: A. pastoralis Buser

Beitemarikåpe Grå Løvefod Laidunpoimulehti Lady´s-mantle Bergwiesen Frauenmantel

Betesdaggkåpa, blad med daggdroppe Beskrivning. Betesdaggkåpa är en flerårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälkarna och bladskaften har rakt utspärrad behåring och bladslidorna är brunaktiga. Bladen grågröna och bladflikarna, som oftast skiljs genom skåror, har 15-19 tänder. Betesdaggkåpa blommar i maj-juni med små gulgröna blommor som sitter glesa ställningar. Blombägarna är gleshåriga eller kala och blomskaften är kala.
Betesdaggkåpa kännetecknas av glesa blomställningar med gleshåriga eller kala blombägare, samt rakt utspärrade hår på bladskaft och stjälkar.

Betesdaggkåpa, närbild av blomma

Utbredning. Betesdaggkåpa är en av de vanligaste småarterna och förekommer allmänt från Skåne till Jämtland, mer ovanligt norrut till Torne Lappmark. Den växer i ängar, hagar och allehanda kulturpåverkad mark och är en av de småarter som klarar även mer näringsrik ängsmark. Första fynduppgift publicerades 1895, men det är eventuellt denna som åsyftas av Linné 1755 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet monticola kommer av latinets mons (berg) och är en böjning av monticolus som betyder 'växande i bergstrakter'.

Familj: Rosaceae
Släkte: Alchemilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/alche/alchmon.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg