Glansdaggkåpa

Alchemilla micans Buser

Vetenskapliga synonym: A. gracilis auct.

Glansmarikåpe Glansbladet Løvefod Silkkipoimulehti

Beskrivning. Glansdaggkåpa är en medelstor, flerårig ört med grov jordstam. Stjälkarna är nedliggande till uppstigande och blir omkring tre decimeter höga, med snett uppåtriktad behåring som når högt upp i blomställningen. Stjälkbasen och de nedre stiplerna är ibland rödaktiga. Bladen är mörkgröna, något vågiga, ofta något glänsande och skimrande på ovansidan och mer eller mindre silkesglänsande på undersidan. Bladflikarna är sju till nio och något utdragna, utan skåror och med vardera sjutton till nitton tänder. Bladskaften har snett uppåtriktad behåring. Glansdaggkåpa blommar i maj-juni, blommorna är små gulgröna och sitter samlade i glesa skaftade gyttringar. Blomskaften och blombägarna är kala och de senare har något spetsig bas.
Glansdaggkåpa karaktäriseras av kala blomskaft och blombägare, samt stjälkens och bladskaftens snett uppåtriktade behåring. Den liknar mest arten betesdaggkåpa (A. monticola), men den senare har mer rundade bladflikar med skåror, samt rakt utspärrad behåring.

Utbredning. Glansdaggkåpa är tämligen allmän i Mellansverige men förekommer mer eller mindre sällsynt från Skåne till Lappland. Den växer i betesmarker, ängar, vägkanter och liknande. Första fynduppgift publicerades 1904 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet micans kommer av latinets micare (blinka, skimra) och betyder skimrande, vilket syftar på bladens ofta skimrande ovansida.

Familj: Rosaceae
Släkte: Alchemilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/alche/alchmic.html
Senaste uppdatering: 17 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg