Sjuhörnig daggkåpa

Alchemilla heptagona Juz.

Syvlappet Løvefod Seitsenkulmapoimulehti

Blad av sjuhörnig daggkåpa Beskrivning. Sjuhörnig daggkåpa är en medelstor, flerårig ört som kan bli nästan en halv meter hög. Stjälkarna och bladskaften har utstående och tydligt nedåtriktad behåring, men de förra är bara håriga nedtill medan övre delen och blomställningen är kal. Bladen är ganska platta och gleshåriga, rent gröna med en typisk fettartad glans. Bladskivans omkrets är ofta mer eller mindre tydligt kantig och detta har givit arten dess svenska namn. De sju till nio bladflikarna saknar skåror mellan sig, varje flik har vanligen tretton till sjutton smala spetsiga tänder. Arten blommar i juni-juli, blommorna är små, gulgröna och sitter samlade i greniga och mer eller mindre glesa knippen. Blombägarna är kala liksom blomskaften.
Sjuhörnig daggkåpa karaktäriseras av nedåtriktad behåring på stjälk och bladskaft, kal blomställning samt av de kantiga bladen med oljigt glänsande ovansida. I fråga om hårighet liknar den mest arten vågdaggkåpa (A. cymatophylla) som dock avviker genom matta, blågrönaktiga, något vågiga blad.

Utbredning. Sjuhörnig daggkåpa är sällsynt och förekommer bara i några landskap i Syd- och Mellansverige, från Södermanland till Ångermanland. Arten växer i kulturpåverkad gräsmark, vid diken och i vägkanter. Första fynduppgift är från Bjuråker, Hälsingland och publicerades 1938 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet heptagona betyder 'med sju hörn' och kommer av grekiskans hepta (sju) och gonia (vinkel), namnet syftar på bladformen.

Familj: Rosaceae
Släkte: Alchemilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/alche/alchhep.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg