Glatt daggkåpa

Alchemilla glabra Neygenf.

Vetenskapliga synonym: A. alpestris auct., A. suecica S. E. Fröhner
Svenska synonym: glattdaggkåpa

Glattmarikåpe Glat Løvefod Lähteikköpoimulehti Hagamaríustakkur

Beskrivning. Glatt daggkåpa är en flerårig, medelstor, ljusgrön ört med nästan helt kala stjälkar, blad och bladskaft. Stjälkarna kan bli omkring en halvmeter höga och är något håriga nedtill, med brunaktiga bladslidor vid basen. Bladen är stora, upp till tre decimeter breda, runda till njurlika med brett öppen bas och har sju till nio flikar som har tretton till nitton olikstora tänder. De är i stort sett kala utom i kanten och i spetsen av undersidans nerver. Glatt daggkåpa blommar i maj-juni med små gulaktiga blommor som sitter i toppställda knippen.
Glatt daggkåpa är en av de mest lättidentifierade småarterna av daggkåpor (Alchemilla). Den karaktäriseras av de stora ljusgröna, nästan helt kala bladen som gnisslar om man gnider dem mot varandra. Alla de andra småarterna är mer eller mindre täthåriga.

Utbredning. Glatt daggkåpa är vanlig från Skåne till Medelpad men förekommer sällsynt upp till Torne Lappmark. Den växer på frisk eller fuktig mark, i lundar, på fuktängar, i diken, samt vid snölegor, stränder och busksnår i norra Sverige. Första fynduppgift publicerades 1895 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet glabra kommer av latinets glaber (kal) och syftar på att växten är nästan helt kal.

Familj: Rosaceae
Släkte: Alchemilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/alche/alchgla.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg