Späddaggkåpa

Alchemilla filicaulis Buser

Vetenskapliga synonym: A. filicaulis Buser ssp. vestita (Buser) M. E. Bradshaw, A. vestita (Buser) Raunk. (var. vestita)
Svenska synonym: späd daggkåpa (var. filicaulis), vindaggkåpa (var. vestita)

Grannmarikåpe (var. filicaulis), Vinmarikåpe (var. vestita) Trådstænglet Løvefod (var. filicaulis), Håret Løvefod (var. vestita) Punatyvipoimulehti Hlíðamaríustakkur

Späddaggkåpa Beskrivning. Späddaggkåpa är en medelstor, flerårig ört. Stjälkarna är tämligen späda, upprätta eller nedliggande, och har mättat vinröda bladslidor vid basen. Behåringen på stjälkarna och bladskaften är rakt utstående. Bladen är blågröna, håriga och mer eller mindre njurlika med sju till nio flikar som vardera har tretton till nitton tänder. Späddaggkåpa blommar i maj-juni med små, gulaktiga blommor som sitter i knippen i grenspetsarna. Späddaggkåpa Arten har två varieteter vilka ibland betraktats som egna arter, huvudvarieteten späddaggkåpa (var. filicaulis) som har kala blombägare och blomskaft, samt vindaggkåpa (var. vestita (Buser) Rothm.) hos vilken blombägare och blomskaft är tydligt håriga.
Späddaggkåpa karaktäriseras av den utstående behåringen på stjälkar och bladskaft, samt de klarröda bladslidorna vid stjälkbasen.

Späddaggkåpa Utbredning. Späddaggkåpa är vanlig från Skåne till Torne Lappmark, ovanlig i Norrbotten. Den växer på frisk ängsmark, i backar, skogsmark och vägkanter. Huvudvarieteten (var. filicaulis) finns i hela landet, medan varieteten vindaggkåpa (var. vestita) är vanligast i Mellansverige. Första fynduppgift publicerades år 1894 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet filicaulis kommer av latinets filum (tråd) och caulis (stjälk) och betyder 'med späd stjälk'.

Familj: Rosaceae
Släkte: Alchemilla

Norden (var. filicaulis)
Norra halvklotet (var. filicaulis)
Norden (var. vestita)
Norra halvklotet (var. vestita)

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/alche/alchfil.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg