Vågdaggkåpa

Alchemilla cymatophylla Juz.

Svenska synonym: vågbladig daggkåpa

Rukkemarikåpe Bølgebladet Løvefod Suppilopoimulehti

Beskrivning. Vågdaggkåpa är en medelstor, flerårig ört som kan bli nästan en halv meter hög. Stjälkarna och bladskaften har utstående och tydligt nedåtriktad behåring, men stjälkarna är bara håriga nedtill. Bladen är något vågiga, gleshåriga och matta med en blågrönaktig färg. De sju till nio bladflikarna har ibland skåror mellan sig, varje bladflik har femton till nitton smala spetsiga tänder som ofta är framåtriktade. Arten blommar i juni-juli, blommorna är små och gulgröna, de sitter samlade i greniga, mer eller mindre glesa knippen. Blombägarna och blomskaften är kala.
Vågdaggkåpa karaktäriseras av nedåtriktad behåring på stjälk och bladskaft, kal blomställning samt av de matta blågrönaktiga bladen. Dess behåring liknar mest den hos sjuhörnig daggkåpa (A. heptagona), men den senare har rent gröna och oljigt glänsande blad med en kantig omkrets.

Utbredning. Vågdaggkåpa är sällsynt och förekommer bara i några landskap i Syd- och Mellansverige, från Närke och Södermanland till Jämtland. Arten växer i kulturpåverkad ängsmark och i vägkanter. Första fynduppgift är från Hudiksvall, Hälsingland och publicerades 1938 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet cymatophylla kommer av grekiskans kyma (våg) och fyllon (blad) och betyder 'med vågiga blad'.

Familj: Rosaceae
Släkte: Alchemilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/alche/alchcym.html
Senaste uppdatering: 14 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg