Norddaggkåpa

Alchemilla borealis Sam. ex Juz.

Vetenskapliga synonym: A. transpolaris auct.
Svenska synonym: nordlig daggkåpa

Nordmarikåpe Nordlig Løvefod Harvahammaspoimulehti

Beskrivning. Norddaggkåpa är en medelstor, flerårig ört med grov jordstam. Stjälkarna har tilltryckt behåring som når högt upp i blomställningen och de kan bli omkring tre decimeter höga. Bladen är rundade, ljusgröna, på ovansidan är de håriga endast i kanterna och i vecken. De har sju till nio breda lågt rundade flikar som vardera har tretton till sjutton tänder. De basala bladflikarna är inte överlappande. Bladskaften har tilltryckt behåring liksom stjälkarna. Norddaggkåpa blommar i juni-juli, blommorna är små och gulaktiga och sitter i glesa yviga gyttringar. Blomskaft och blombägare är kala.
Norddaggkåpa kännetecknas av tilltryckt behåring som når högt upp i blomställningen, av att bladen är håriga endast i vecken och i kanterna, samt att blomställningen är gles och yvig. Den liknar i behåring mest arten källdaggkåpa (A. glomerulans), men den senare skiljs genom jämnt hårig bladöversida och täta rundade blomgyttringar.

Utbredning. Norddaggkåpa är sällsynt och förekommer endast i nordligaste Sverige, från Norrbotten till Torne Lappmark. Den växer i ängar, på stränder och i björkskog.

Etymologi. Artnamnet borealis betyder nordlig och syftar på utbredningen.

Familj: Rosaceae
Släkte: Alchemilla

Norden

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/alche/alchbor.html
Senaste uppdatering: 17 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg