Fjällkåpa

Alchemilla alpina L.

Svenska synonym: fjälldaggkåpa

Fjellmarikåpa Bjerg-Løvefod Tunturipoimulehti Ljónslappi Alpine Lady's-mantle

Fjällkåpa Beskrivning. Fjällkåpa är en lågväxt, flerårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. Bladen är långskaftade, fem- till sjufingrade och småbladen är tandade i spetsen. Bladundersidan är tätt vithårig och silverglänsande, medan ovansidan är kal. Fjällkåpa blommar i juli-augusti med små gulgröna blommor. Blommorna har fyra ståndare och ett stift, och de sitter i små täta huvudlika samlingar. Frukten är en liten nöt som sitter dold inne i fodret.
Fjällkåpa är den enda av våra vilda daggkåpor (Alchemilla) som har fingrade blad. Den odlade arten alpkåpa (A. conjucta), som sällsynt påträffats förvildad, har också fingrade blad men dessa är sammanväxta nertill.

Fjällkåpa Utbredning. Fjällkåpa är vanlig i fjälltrakterna, företrädesvis på kalkfattig mark. Den finns även nedanför fjällen och förekommer långt söderut i Västsverige. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades år 1732 (Nordstedt 1920).

Fjällkåpa, närbild av blommor Användning. Fjällkåpa odlas ibland som stenpartiväxt.

Etymologi. Artnamnet alpina betyder 'växer i alpina miljöer'.

Familj: Rosaceae
Släkte: Alchemilla

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Fjellkåpan utmärker sig genom sina vackra, silver- och silkesglänsande blad, hvilka utvecklas ur med rödaktiga stipler klädda knoppar på den vanligen i klippspringor eller mossa dolda rotstocken. De visa sig temligen tidigt och äro i början så väl hoplagda, att man ser blott deras undre, med silverhår betäckta sida. Sednare, då småbladen blifvit riktigt utbredda, bryter sig deras mörkgröna öfre yta utmärkt bra mot den undres silverhvita...
...Den följer icke blott hela fjällryggen från Nordkap till Dalarne, utan växer också på den lägre utgrening deraf, som sträcker sig genom Bohuslän, dit den följes af Rosenroten (Rhodiola) och några få andra, hvilka längst aflägsna sig från de egentliga fjellen."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/alche/alchalp.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg