Stjärndaggkåpa

Alchemilla acutiloba Opiz

Vetenskapliga synonym: A. acutangula Buser, A. vulgaris L.

Stjernemarikåpe Spidslappet Løvefod Piennarpoimulehti

Beskrivning. Stjärndaggkåpa är en medelstor, gulgrön, flerårig ört med grov jordstam. Stjälken kan bli drygt en halv meter hög och har rakt utspärrad behåring som når upp till blomställningen. De basala bladslidor som omger skotten vid basen är brunaktiga. Bladen är stora och ljusgröna med bred och öppen bladbas som har tydligt åtskilda basflikar. Bladskivan har nio till elva utdragna trekantiga bladflikar som var och en har omkring sjutton till tjugo olikstora tänder i kanten, den är gleshårig på ovansidan, men tydligt hårig åtminstone på nervernas undersida. Bladskaften har liksom stjälken utstående behåring. Arten blommar i maj-juni, blommorna är små och gulgröna med kala blombägare och blomskaft, blomställningen är grenig och vanligen kal.
Stjärndaggkåpa är en av de mest storväxta arterna i släktet och känns, utom på storleken och den utstående behåringen, igen på sina stora ljusgröna blad med långa mångtandade bladflikar.

Utbredning. Stjärndaggkåpa är vanlig i större delen av utbredningsområdet, vilket sträcker sig från Skåne till Lule Lappmark. Den är dock sällsynt norr om Hälsingland. Arten växer på frisk eller något fuktig mark, i ängsmark, skogsbryn, diken och vägkanter. Första fynduppgift publicerades 1894 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet acutiloba betyder 'med spetsiga bladflikar' och kommer av latinets acutus (spetsig) och lobus (flik).

Familj: Rosaceae
Släkte: Alchemilla

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/alche/alchacu.html
Senaste uppdatering: 15 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg