Agrimonia L.

Småborrar

Beskrivning. Fleråriga, mjukt håriga örter. Stjälk upprätt, med strödda blad, ibland med basal bladrosett. Blad parbladiga med uddblad, stipler gröna. Småblad avlånga med extra bladflikar mellan bladparen, kant tandad. Blommor tvåkönade, i toppställda axlika klasar. Foder utan ytterfoder, foderblad fem. Kronblad fem, gula. Ståndare vanligen talrika. Frukter inneslutna i en hård fruktbägare, fruktbägare fårad nedtill, upptill med talrika kroktaggar.
Kromosomtal: 2n=28 (småborre), 2n=56 (luktsmåborre).

Etymologi. Släktnamnet Agrimonia kommer av grekiskans agros (fält) eller agrios (vild) och mones (boplats). Namnet användes om en växt redan av Celsus, år 40.

Släktet har 15 arter. Bara de två arterna luktsmåborre (A. procera) och småborre (A. eupatoria) förekommer i Sverige. Ytterligare en art, A. repens, har påträffats tillfälligt.

Familj: Rosaceae

Arter:
luktsmåborre (A. procera)
småborre (A. eupatoria)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/agrim/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg