Bestämningsnyckel

Agrimonia L. - Småborrar

1. Övre stjälkblad betydligt mindre än de nedre. Småblad med gråaktig hårig undersida. Kronblad hela. Frukternas nedre kroktaggar utåt- eller uppåtriktade.
---småborre (A. eupatoria)
1. Alla stjälkblad ungefär likstora. Småblad med grön undersida. Kronblad vanligen urnupna i spetsen. Frukternas nedre kroktaggar nedåtriktade.
---luktsmåborre (A. procera)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/agrim/nyckel.html
Senaste uppdatering: 29 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg