Rhamnaceae

Brakvedsväxter

Beskrivning. Lövfällande buskar eller små träd. Grenar strödda eller nästan motsatta, grenspets ibland tornig. Blad strödda eller nästan motsatta, enkla, hela eller sågtandade; stipler små. Blommor små, en- eller tvåkönade, i knippen från bladvecken. Foder sambladigt, klocklikt, fyr- eller femtaligt, foderflikar större än kronbladen. Kronblad små, fyra eller fem, vita eller gulgröna. Ståndare fyra eller fem. Stift ett, märke odelat eller fyrflikigt. Fruktämne mer eller mindre översittande. Frukt en slutligen svart stenfrukt, fruktstenar två till fyra.

Familjen har 49 släkten och 900 arter. I Sverige finns bara de två släktena getaplar (Rhamnus) och brakvedar (Frangula) med vardera en art. Arten getapel (Rhamnus cathartica) har sågtandade blad, fyrtaliga blommor och torniga grenspetsar, och arten brakved (Frangula alnus) har hela blad, femtaliga blommor och grenar utan tornar.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Frangula - brakvedar
Rhamnus - getaplar

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rhamna/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg