Rhamnus L.

Getaplar

Beskrivning. Lövfällande buske eller litet träd, vanligen med skilda han- och honexemplar. Bark svartbrun, grenarna motsatta, utspärrade, kala eller håriga, grenspetsar torniga. Kortskott räfflade. Vinterknoppar mörka, med i kanten fint fransiga fjäll. Blad motsatta, elliptiska, fyra till fem centimeter långa, med karaktäristiskt bågböjda nerver, kant sågtandad. Blommor enkönade, fyrtaliga, gulgröna. Foder med fyra flikar. Kronblad små, lansettlika, gulbruna. Ståndare fyra. Stift ett, märken fyra. Frukt först grön, vid mognaden svart, med tre eller fyra stenar. Stenar klyftformade, grå- till grönbruna, med i tvärsnitt hästskoformat frö.
Kromosomtal: 2n=24.

Etymologi. Släktnamnet Rhamnus kommer av det forngrekiska namnet rhamnos som användes om en tornig buske redan av Theofrastos, 300 f. Kr.

Getaplar har tillsammans med det numera urskiljda släktet brakvedar (Frangula) över hundra arter. En art, getapel (R. cathartica) eller vägtorn som den också kallas, förekommer i Sverige.

Familj: Rhamnaceae

Art:
getapel (R. cathartica)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rhamna/rhamn/welcome.html
Senaste uppdatering: 6 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg