Bestämningsnyckel

Rhamnaceae - Brakvedsväxter

1. Grenar utan tornar. Bladkant helbräddad. Blommor femtaliga, vita.
---brakvedar (Frangula) - 1 art: brakved (F. alnus)
1. Grenar med tornar. Bladkant sågtandad. Blommor fyrtaliga, gulgröna.
---getaplar (Rhamnus) - 1 art: getapel (R. cathartica)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rhamna/nyckel.html
Senaste uppdatering: 9 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg