Brakved

Frangula alnus Mill.

Vetenskapliga synonym: Rhamnus frangula L.
Svenska synonym: sprakved, braktorn, toste

Trollhegg Tørst Korpipaatsama Alder Buckthorn Faulbaum

Brakved i frukt

Beskrivning. Brakved är en lövfällande buske eller ibland litet träd med omvänt äggformade blad, små vitgröna femtaliga blommor i knippen och svarta stenfrukter. Grenarna är nästan motsatta, vinterknopparna saknar knoppfjäll och är istället klädda med bruna hår. Bladen sitter strödda eller motsatta och är hela med tydliga nerver. Brakved blommar under hela sommaren med vitgröna, tvåkönade, femtaliga blommor. Frukterna är runda och köttiga, de är först gröna, senare röda och slutligen svartvioletta. Då brakved blommar under lång tid så kan man ofta se buskar med såväl blommor som frukter i olika utvecklingsstadier.
Blomma Den andra arten i familjen, getapel (Rhamnus cathartica), har torniga grenar, sågtandade blad och fyrtaliga blommor. Andra storväxta buskar med svarta bär eller bärlika frukter är till exempel hägg (Prunus padus) och häggmisplar (Amelanchier), dessa hör till rosväxterna (Rosaceae) och har alltid sågtandade blad, stora vita blommor och frukter samlade i klasar.

Blommor

Utbredning. Brakved är vanlig i nästan hela landet, utom i fjälltrakterna där den är sällsynt. Den växer på fuktig mark, i skogar, lundar och vid stränder. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Brakved

Användning. Brakvedens bark, Cortex Frangulæ, användes förr som laxermedel. Till färgning kan man använda såväl bark som bär och blad. Barken ger gul eller brun färg, och blad och bär kan med olika behandlingar ge färger från violett till gult och grönt. Kol av brakvedens ved har förr använts till krutberedning.

Etymologi. Artnamnet alnus är latinets namn på alar (Alnus) och syftar på likheten i bladform. Det svenska namnet brakved syftar, liksom dess latinska släktnamn Frangula, på den sköra, spröda veden och dess användning i kruttillverkning.

Familj: Rhamnaceae
Släkte: Frangula

Norden
Norra halvklotet
Träd
Giftig
Färgväxt

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Brakwed w. i wåta beteshagar: barken är kraftigt laxermedel i wattusot: äfwen i boskaps-förstoppning: färgar ylle gult och bären grönt. Kålen br. til krutets tilwerkning, spraka mycket: getter älska löfwen och kor få mycken mjölk deraf: bien söka blommorne: grenarne tagas til band på träkannor."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom av C. F. Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rhamn/frang/franaln.html
Senaste uppdatering: 4 juni 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg