Gulreseda

Reseda lutea L.

Vetenskapliga synonym: R. gracilis Ten.

Byreséda Gul Reseda Keltareseda Wild Mignonette Gelber Wau

Gulreseda

Beskrivning. Gulreseda är en två- till flerårig, korthårig ört som kan bli upp till sju decimeter hög. Stjälken är uppstigande eller upprätt och ofta rikt förgrenad. Bladen sitter strödda och är parflikiga, de basala rosettbladen är hela, men vissnar bort tidigt. Gulreseda blommar från juni till augusti med små gulaktiga blommor som sitter i axlika klasar. Blommorna har sex foderblad och sex gulgröna kronblad. Fruktkapslarna öppnar sig med tre flikar. Fröna är blanka och släta, och har ett stort oljerikt bihang.
Både gulreseda och vitreseda (R. alba) har parflikiga blad, men den senare är kal och har vita blommor, kapslar som öppnar sig med fyra flikar, samt matta, vårtiga frön. Arten färgreseda (R. luteola) är kal, vanligen mer högväxt, och har hela blad, samt bara fyra foderblad och kronblad.

Gulreseda

Utbredning. Gulreseda är vanlig bara på Gotland, den förekommer också sparsamt i Sydsverige men är annars sällsynt. Den växer på kulturpåverkad, ofta torr och grusig mark. Första fynduppgift är från Stockholm och publicerades av Swartz år 1804 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet lutea kommer av latinets luteus (gul).

Familj: Resedaceae
Släkte: Reseda

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2012

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/reseda/resed/reselut.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2012
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg