Vitreseda

Reseda alba L.

Kvitreséda Hvid Reseda Valkoreseda White Mignonette

Vitreseda

Beskrivning. Vitreseda är en ett- till flerårig, kal och ofta blågrön ört som kan bli upp till sju decimeter hög. Stjälken är uppstigande till upprätt, ihålig, och vanligen grenad upptill. Bladen är parflikiga. Vitreseda blommar under sommaren och hösten, från juni till september, med små vita blommor som sitter i täta klasar. Blommorna är väldoftande och har oftast fem eller sex foderblad, samt fem eller sex vita kronblad som är trekluvna i spetsen. Fruktkapslarna öppnar sig med fyra flikar upptill och innehåller många små, matt brunsvarta, vårtiga frön.
De båda andra arterna i släktet, färgreseda (R. luteola) och gulreseda (R. lutea), har gulaktiga blommor, kapslar som öppnar sig med tre flikar, samt blanka och släta frön.

Utbredning. Vitreseda är sällsynt och förekommer tillfälligt på ruderatmark. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Lilja i Skånes flora 1870 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet alba betyder vit och syftar på de vita blommorna.

Familj: Resedaceae
Släkte: Reseda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/reseda/resed/resealb.html
Senaste uppdatering: 19 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg