Ranunculaceae

Ranunkelväxter

Beskrivning. Örter, sällan buskartade och klängande. Blad strödda eller sällan motsatta, ofta flikiga eller sammansatta. Stipler saknas vanligen. Blommor tvåkönade. Hylle mycket variabelt, ibland med speciella nektarblad, sporrar eller med omvandlade svepeblad. Ståndare talrika, spiralställda, fria. Fruktämnen översittande, ett till talrika, ofta fria från varandra. Frukt en nöt, baljkapsel eller sällan ett bär.

Familjen har 58 släkten och omkring 1750 arter. I Sverige finns 17 släkten och över femtio arter, flera av dessa är inte inhemska men de odlas ofta och förvildas lätt. Några välkända släkten är julrosor (Helleborus), klematisar (Clematis), smörblommor (Ranunculus), storriddarsporrar (Delphinium) och stormhattar (Aconitum). Till familjen hör arter som vitsippa (Anemone nemorosa), blåsippa (Hepatica nobilis), vintergäck (Eranthis hyemalis), smörboll (Trollius europaeus), akleja (Aquilegia vulgaris), kabbleka (Caltha palustris), riddarsporre (Consolida regalis), våradonis (Adonis vernalis) och Härjedalens landskapsblomma, mosippa (Pulsatilla vernalis).
Många andra arter av ranunkelväxter odlas som prydnadsväxter och kan påträffas tillfälligt, till exempel 'jungfrun i det gröna' (Nigella damascena) och 'gossen i det gröna' som hör till släktet adonisar (Adonis). Silverax (Cimicifuga) är fleråriga örter och de odlas ibland som rabattväxter.
Många giftiga växter ingår i familjen.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Aconitum - stormhattar
Actaea - trolldruvor
Adonis - adonisar
Anemone - sippor
Aquilegia - aklejor
Caltha - kabblekor
Clematis - klematisar
Consolida - åkerriddarsporrar
Delphinium - storriddarsporrar
Eranthis - vintergäckar
Helleborus - julrosor
Hepatica - blåsippor
Myosurus - råttsvansar
Pulsatilla - backsippor
Ranunculus - smörblommor
Thalictrum - rutor
Trollius - smörbollar

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg