Smörboll

Trollius europaeus L.

Svenska synonym: smörbollar, daldocka, daldockor, bullerblomster, laxblomster (Norrland)

Ballblom Engblomme Niittykullero, Kullero Globeflower Trollblume

Smörboll

Beskrivning. Smörboll är en kal, flerårig ört som kan bli upp till sju decimeter hög. Stjälken är upprätt och ogrenad. Bladen är brett handflikiga, med sågad kant. Smörboll blommar under sommaren, från maj till juli. Blommorna är stora, ungefär tre centimeter breda, och har många gula, kronbladslika yttre hylleblad. De inre hyllebladen är ombildade till nektarblad. Frukten är en baljkapsel som innehåller många blanksvarta frön.
Smörboll är lätt att känna igen på sina klargula, bollformade blommor. Den tillhör samma familj som smörblommor (Ranunculus) och kabbleka (Caltha palustris) och har samma gula färg på blommorna, men kan genom sina nästan klotrunda blommor knappast förväxlas med någon annan art.

Smörboll

Utbredning. Smörboll är nordlig och är vanligast i fjälltrakterna, men förekommer sällsynt ända ner i Skåne. Arten saknas på Gotland. Den växer oftast på fuktiga marker och är vanligare på kalkrika jordar. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Hortus botanicus 1638 (Nordstedt 1920).

Användning. Nyman (1867) skriver att blommorna "har en behaglig lukt och pryder mångenstädes på landet stugornas väggar och golf på högtidsdagar". Numera används smörboll ibland som prydnad i rabatter.

Smörboll

Etymologi. Artnamnet europaeus är en latinisering av Europa. Namnet smörboll syftar på den smörgula bollformade blomman. I Norrland kallades den laxblomster då blomningen sammanföll med laxens ankomst (Nyman 1867).

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Trollius

Norden
Norra halvklotet
Blomningstid
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"I våra fjälltrakter frodas ymnigt denna synnerligen ståtliga växt samt förlänar deras slätter och kullar genom sina gula, bjärt i ögonen fallande blombollar ett högst tilltalande utseende. Ej sällan visar den sig äfven vid stränder i skogsbygden."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/troll/troleur.html
Senaste uppdatering: 19 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg