Kustruta

Thalictrum minus L.

Vetenskapliga synonym: T. flexuosum Bernh., T. kochii Fr., T. minus L. ssp. elatum (Jacq.) Kerguélen, T. minus L. ssp. majus (Crantz) Hook. f., T. minus L. var. kochii (Fr.) Neuman (ssp. minus), T. dunense Dumort., T. minus L. var. friesii Hyl., T. minus L. ssp. minus auct. (ssp. arenarium)
Svenska synonym: stor kustruta (ssp. minus), äkta kustruta (ssp. arenarium)

Kystfrøstjerne Bugtet Frøstjerne (ssp. minus), Sand-Frøstjerne (ssp. arenarium) Pikkuängelmä Lesser Meadow-rue Kleine Wiesenraute

Kustruta Beskrivning. Kustruta är en medelstor, grenig, flerårig ört med sicksackformade grenar och talrika blad. Bladen är stora och trekantiga, tre till fyra gånger pardelade, med rundade småblad som är ungefär lika långa som breda. Kustruta blommar från juni till augusti, blomställningen är gles och yvigt pyramidformig med talrika, små, hängande blommor. Ståndarna är hängande och har gula spetsiga knappar och smala violetta ståndarsträngar. Nötterna är oskaftade. Kustruta har två underarter i vårt land. Huvudunderarten stor kustruta (ssp. minus) är mer högvuxen med snett uppåtriktade grenar i blomställningen och blad där småbladen kan bli tre centimeter breda. Underarten äkta kustruta (ssp. arenarium (Butcher) A. R. Clapham) är mer lågvuxen med båglikt utböjda grenar i blomställningen och småblad som inte blir mer än drygt en centimeter breda. De två underarterna är inte skarpt avgränsade mot varandra och kan ofta vara svåra att skilja.
Kustruta känns lättast igen på den yviga, glesa blomställningen och de runda, breda småbladen.

Utbredning. Kustruta växer på torra grusiga ställen nära havet, till exempel på hällmarker, torrängar, strandvallar, slänter och liknande. Underarten stor kustruta (ssp. minus) är ganska vanlig på Gotland medan äkta kustruta (ssp. arenarium) är sällsynt och förekommer från Bohuslän till Skåne. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet minus kommer av latinets minor (liten) och betyder mindre.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Thalictrum

Norden (ssp. arenarium)
Norden (ssp. minus)
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/thali/thalmin.html
Senaste uppdatering: 8 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg