Ängsruta

Thalictrum flavum L.

Gul frøstjerne Gul Frøstjerne Keltaängelmä Common Meadow-rue Gelbe Wiesenraute

Ängsruta Beskrivning. Ängsruta är en storväxt flerårig ört med flerbladig upprätt stjälk som kan bli omkring en meter hög. Bladen är upprepat parbladiga med grovsågade småblad som har killik bas. Ängsruta blommar i juli-augusti, blommorna är små, upprätta och sitter samlade i kvastlika samlingar. Hyllet är oansenligt och blommorna domineras av ståndarnas långa, upprätta, vitaktigt svavelgula ståndarsträngar. Ståndarknapparna är gula, bredare än strängarna och har trubbig spets. Nötterna är oskaftade eller mycket kort skaftade, omkring två millimeter långa och har ett smalt stift.
Ängsruta Ängsruta liknar backruta (T. simplex), men den senare har nickande blommor, hängande kortspetsade ståndare med violetta strängar, samt frukter med pillikt stift. Backruta har vanligen smalare småblad och mer ihopdragen blomställning, men arterna är svåra att skilja när de inte blommar.

Ängsruta i frukt Utbredning. Ängsruta är vanlig från Skåne till Gästrikland, men förekommer mindre allmänt norrut till Torne Lappmark. Arten växer på fuktig mark, på stränder, i diken, skogskärr och fuktängar. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck år 1658 (Nordstedt 1920).

Användning. Ängsruta kan användas till färgning och ger en gul färg.

Etymologi. Artnamnet flavum är latinets ord för svavelgul och syftar på ståndarnas färg.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Thalictrum

Norden
Norra halvklotet
Färgväxt

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Jemtlänningen gör af färska bladen omslag, och lindrar dermed Ländwärk, men om wäxten härwid werkar annorlunda än såsom warmt omslag, känner man icke. Färska örten, kokad med watten til et starkt såd, tjenar at färga Ylle, som först är betadt i Alun och torrkadt, gult. Roten på samma sätt handterad, skall gifwa mörkare gul färg."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/thali/thalfla.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg