Fjällruta

Thalictrum alpinum L.

Blåsprett Tunturiängelmä Brjóstagras Alpine Meadow-rue

Fjällruta Beskrivning. Fjällruta är en lågväxt, ganska spenslig, flerårig ört som kan bli en till två decimeter hög. Stjälken är ogrenad och bladlös, men kan ibland ha ett stjälkblad. De basala bladen är två gånger parbladiga med små, glänsande mörkgröna, nästan runda småblad med ljusare undersida. Fjällruta blommar i juli-augusti med små, hängande blommor som sitter i en gles, fåblommig klase. Blomställningen är ofta något lutande i början men sträcker sig senare och blir helt rak. Hyllebladen är brunlila och ståndarna brunaktiga.
Fjällruta, blad Fjällruta är den minsta arten i släktet rutor (Thalictrum) och avviker från de andra genom bladlös eller nästan bladlös, ogrenad stjälk, samt blommor med färre ståndare och pistiller. Även när den inte blommar är den lätt att känna igen på de mycket karaktäristiska bladen.

Fjällruta

Utbredning. Fjällruta är vanlig i fjälltrakterna, men förekommer också mer sällsynt i skogslandet nedom fjällen. Den växer på något fuktig kalkrik mark, i ängsmarker, dryashedar, fjällbjörkskogar och vid stränder och snölegor. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Rudbeck år 1720 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet alpinum betyder 'växer i alpina miljöer'.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Thalictrum

Norden
Norra halvklotet
Blomningstid
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna lilla, spensliga växt har sin hembygd uteslutande i fjällen, fastän den ock genom rinnande vatten kan spridas till närmast liggande trakter.
Blommorna hos denna art hysa endast tolf ståndare och pistiller, men släktets öfriga arter äro utrustade med aderton eller flera ståndare."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/thali/thalalp.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg