Bestämningsnyckel

Thalictrum L. - Rutor

1. Stjälk bladlös eller med ett blad. Blommor i gles- och fåblommig, enkel klase. Lågväxt, högst två decimeter hög ört.
---fjällruta (T. alpinum)
1. Stjälk med strödda blad. Blommor i rikblommiga, yviga, kvastlika samlingar. Vanligen mer högväxta, upp till en och en halv meter hög örter.
---2

2. Ståndarsträngar förtjockade och upptill bredare än ståndarknapparna, vita till rosavioletta. Nöt tydligt skaftad.
---aklejruta (T. aquilegifolium)
2. Ståndarsträngar ej förtjockade, smalare än ståndarknapparna, gula eller violetta. Nöt oskaftad eller mycket kort skaftad.
---3

3. Bladskiva ungefär lika lång som bred. Blomställning yvig, pyramidformad.
---kustruta (T. minus)
3. Bladskiva avlång, tydligt längre än bred. Blomställning vanligen smal.
---4

4. Blommor upprätta. Ståndare upprätta, ståndarsträngar gula.
---ängsruta (T. flavum)
4. Blommor nickande eller hängande. Ståndare hängande, ståndarsträngar vanligen violetta.
---backruta (T. simplex)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/thali/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg