Ranunculus L.

Smörblommor

Beskrivning. Fler- eller ibland ettåriga, kala eller håriga örter, ibland vattenlevande. Stjälkar upprätta eller nedliggande, ibland nedsänkta i vatten. Blad oftast djupt handflikiga eller sammansatta, ibland finflikigt delade i dill-lika segment, sällan hela. Stipler saknas ibland. Blommor vanligen stora. Hylle i två kransar, med tre till fem yttre hylleblad och vanligen fem inre hylleblad, sällan utan eller med tre, eller sju till tolv inre hylleblad. Yttre hylleblad foderbladslika. Inre hylleblad kronbladslika, gula eller vita, vid basen vanligen med litet nektariefjäll. Ståndare gula, vanligen talrika. Pistiller fria, talrika. Frukt en nöt.
Kromosomtal varierande.

Övrigt. Bland smörblommorna utgör de så kallade majsmörblommorna en grupp småarter med könlös fortplantning (apomiktiska småarter). Dessa uppvisar en stor formvariation och betraktas oftast kollektivt som hörande till ett par huvudarter, majsmörblomma (R. auricomus), mellansmörblomma (R. fallax) och lundsmörblomma (R. cassubicus). Komplexet är mycket svårbemästrat och ännu ofullständigt utrett.
En grupp vitblommiga vattenlevande arter med nedsänkta finflikade blad kallas 'möjor' och fördes tidigare till ett eget släkte, Batrachium. Artavgränsningarna inom denna grupp är till vissa delar oklar.

Etymologi. Släktnamnet Ranunculus kommer av latinets rana (groda) och skulle kunna syfta på att många arter lever i eller nära vatten. Namnet användes redan av Plinius (70 e. Kr.).

Släktet har omkring 250 arter. I Sverige förekommer ett trettiotal arter om man undantar de talrika småarterna av majsmörblommor. Till de mest kända arterna hör smörblomma (R. acris), revsmörblomma (R. repens), tiggarranunkel (R. sceleratus), snölegornas karaktärsväxt isranunkel (R. glacialis) och den vårblommande arten svalört (R. ficaria).
Flera olika smörblommor odlas som trädgårdsväxter, till exempel bukettranunkel (R. asiaticus), stormhattsranunkel (R. aconitiifolius) och gräsranunkel (R. gramineus).

Familj: Ranunculaceae

Arter:
backsmörblomma (R. polyanthemos)
bohusranunkel (R. cymbalaria)
borstsmörblomma (R. lanuginosus)
dvärgranunkel (R. pygmaeus)
fjällsmörblomma (R. nivalis)
gotlandsranunkel (R. ophioglossifolius)
hjulmöja (R. circinatus)
hårmöja (R. confervoides)
isranunkel (R. glacialis)
jordranunkel (R. hyperboreus)
jättemöja (R. fluitans)
knölsmörblomma (R. bulbosus)
lappranunkel (R. lapponicus)
luddranunkel (R. psilostachys)
lundsmörblomma (R. cassubicus)
majsmörblomma (R. auricomus)
mellansmörblomma (R. fallax)
murgrönsmöja (R. hederaceus)
polarsmörblomma (R. sulphureus)
revsmörblomma (R. repens)
sjöranunkel (R. lingua)
sköldmöja (R. peltatus)
slidsmörblomma (R. monophyllus)
smörblomma (R. acris)
strandranunkel (R. reptans)
svalört (R. ficaria)
sydsmörblomma (R. sardous)
tiggarranunkel (R. sceleratus)
ullranunkel (R. illyricus)
vattenmöja (R. aquatilis)
vitsippsranunkel (R. platanifolius)
åkerranunkel (R. arvensis)
ältranunkel (R. flammula)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg