Strandranunkel

Ranunculus reptans L.

Vetenskapliga synonym: R. flammula L. ssp. reptans (L.) Syme, R. flammula L. var. reptans (L.) Hartm., R. flammula L. var. gracilis G. Mey.

Evjesoleie Krybende Ranunkel Rantaleinikki Flagasóley Creeping Spearwort Ufer-Hahnenfuß

Strandranunkel Beskrivning. Strandranunkel är en mycket lågväxt, kal, flerårig ört. Stjälkarna är trådsmala, bågböjda och nedliggande, de rotar sig vid nästan alla noder och bildar därför ofta mattor. Bladen är smala och saknar avsatt bladskiva. Strandranunkel blommar i juli-augusti, blommor är ljusgula, knappt en centimeter breda och sitter på långa släta blomskaft. Frukten är en liten slät nöt med böjd näbb. Strandranunkel Strandranunkel är lätt att känna igen på de små blommorna, de trådsmala bladen och de rotslående stjälkarna. I vissa fall kan den dock vara svår att skilja från små exemplar av ältranunkel (R. flammula), varför den också förut betraktats som en underart, eller varietet, av denna. Den senare har dock avsatta bladskivor, något större och klargula blommor, samt räfflade blomskaft.

Strandranunkel

Utbredning. Strandranunkel är vanlig i nästan hela landet. Den är en karaktärsart för näringsfattiga sjöar och växer på sandiga bottnar under vattnet ner till någon halvmeters Strandranunkel djup, eller på sandiga, tidvis översvämmade, eller reglerade stränder. Första fynduppgift publicerades av Bromelius i Chloris Gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet reptans kommer av latinets repto (smyga omkring) och betyder rotslående.

Familj: Ranunculaceae
Släkte: Ranunculus

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ranuncula/ranun/ranurpt.html
Senaste uppdatering: 14 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg